CHÍNH SÁCH MUA HÀNG HULOMECH

Đối với hàng hóa có sẵn

Hàng sẽ được giao ngay sau khi khách hàng thanh toán 100% giá trị của sản phẩm.

Đối Với Hàng Hóa Không Có Sẵn Cần Phải Sản Xuất

Khách hàng xác nhận đặt hàng thì công ty sẽ lập hợp đồng mua bán được ký kết giữa khách hàng và HULOMECH. Sau đó khách hàng thanh toán trước số tiền 50% giá trị của sản phẩm và thanh toán hết 50% giá trị còn lại của sản phẩm trước khi hàng được gửi đi cho khách hàng. Điều này sẽ được ghi đầy đủ trong hợp đồng mua bán.

Nếu hàng không có sẵn thì khách hàng thanh toán theo quy trình như sau:

Lần 1: Đặt trước 50% giá trị hợp đồng tại trước khi hàng được sản xuất.

Lần 2: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng tại còn lại trước khi hàng được xuất từ kho của cửa hàng

 1. Bên bán có trách nhiệm phải viết phiếu thu tiền cho khách hàng sau mỗi lần thanh toán.
 2. Khách hàng thanh toán cho cửa hàng theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán chi tiết như sau:

Số tài khoản: 0961000011314

Chủ tài khoản: Lê Đỗ Việt Hùng

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

 1. Hàng sẽ được sản xuất sau khi chúng tôi nhận được 50% đặt cọc từ khách hàng.
 2. Hàng sẽ được giao tại kho bên bán sau 7 ngày tới 10 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được 50% tiền đặt cọc của khách hàng.
 3. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm gửi hàng về địa chỉ của khách hàng yêu cầu và được ghi trong hợp đồng.
 4. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí vận chuyển nếu địa chỉ nhận hàng nằm bên ngoài thành phố Hà Nội.
 1. Chúng tôi có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng mua bán, trừ trường hợp bất khả kháng.
 2. Chúng tôi có nghĩa vụ bảo hành cho bên mua theo quy định của phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.
 3. Chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Khách hàng và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
 4. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.

TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Trường hợp bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong hai bên (chúng tôi và khách hàng) vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký kết, gồm nhưng điều không giới hạn sau: thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
 2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, một trong hai bên (chúng tôi và khách hàng) phải lập tức thông báo cho bên còn lại tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
 3. Trừ trường hợp bất khả kháng đã nêu trên, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.